Živimo u vremenu gde se sve brzo dešava, sve se brzo menja i napreduje, na svakom koraku i  svuda oko nas je toliko novih stvari, otkrića i inovacija. Prosto je postalo teško održati korak sa svim tim novinama, posebno ako imate i neku svoju ideju! E, pa onda, kako ne bismo ispali iz ove trke, da se zagrejemo kao svi dobri učenici, krenimo sa malo teorije. Za početak, hajde da naučimo šta su to zaista inovacije. Priprema, pozor, sad!

Reč inovacija vuče poreklo od latinske reči innovatus, nastale od glagola ‘’innovare’’ – obnoviti ili promeniti + ‘’into’’ – u + ‘’novus’’ – novo. Dakle, ako sve saberemo i oduzmemo, inovacija predstavlja proces promene ili obnavljanja nečega što već postoji, a ne, kao što se većinom misli, proces uvodjenja ili pronalaženja nečega potpuno novog.

Pojam inovacija se u današnje vreme veže se za nešto pozitivno, cenjeno i vredno, na mnogo načina. Zanimljivo je da u prošlosti to i baš nije bio slučaj. Ako se vratimo nazad u 1600. godinu, ako bi vas neko nazvao inovatorem, automatski biste bili proglašeni jeretikom i taj ‘’kompliment’’ bi vas verovatno  koštao osude na doživotnu zatvorsku kaznu ili čak para dragocenih vam očiju ili ušiju!

Ne brinite, vremena su se promenila, slobodno otvorite oči i nastavite da čitate. Kroz vekove, pa sve do 19-og veka, sam pojam, kao i pogled na inovacije se menjao. U tom periodu, inovacije se najviše vezuju za nauku i industriju, prateći Industrijsku revoluciju, i oslanjajući se pretežno na pronalaske i tehnička dostignuća. Ali, polako uz korak sa godinama, i inovacije polako kreću da koračaju svojim putem, ostavljajući pronalaske da koračaju svojim. Tako početkom 20-og veka, fokus polako sa pronalazaka, prelazi na inovacije.

Kako je to Joseph Schumpeter definisao, pronalazak predstavlja čin intelektualne kreativnosti koji nije vodjen ciljem i mišlju o mogućem ekonomskom benefitu, dok inovacija predstavlja lepo upakovan i adaptiran pronalazak sa razradjenim poslovnim modelom, ciljnom grupom i nekom odredjenom koristi za njene buduće korisnike. A da, inovacije često donose i finansijske i ekonomske benefite.

Ponekad, nešto ne treba uraditi mnogo bolje, dovoljno je samo to isto uraditi drugačije. Ne verujete nam? E, pa Microsoft, Google, Apple i Cisco nisu bili pronalazači mikroprocesora i interneta, ali su nekako uspeli da nešto već postojeće iskoriste na novi način, koristeći svež i drugačiji pristup, a to im je itekako pošlo za rukom! iPod, MS-DOS sistem i svima nam poznati Word nisu ništa drugo nego jedne od najpoznatijih svetkih inovacija, ne i pronalazaka.

Inovativna osoba je osoba koja je po svojoj naravi ali i po obrazovanju, puna ideja, novina ili predloga. Prepoznajete li se u ovim rečima? Pa onda, mislimo da je krajnje vreme da krenete sa realizacijom svojih ideja. U svakom slučaju, portal Space4Women je mesto za sve vaše ideje!

“Whatever you can do, or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it.”
Johann Wolfgang von Goethe