Podaci istraživanja pokazuju da su žene u Srbiji, kao i u drugim zemljama, značajno manje zastupljene u preduzetništvu nego muškarci. A kako to se to dešava, pored tolikog obrazovnog i profesionalnog potencijala žena?

Da li je priča koju nazivamo preduzetništvom zaista toliko strašna, pa u njoj opstaje samo najjači pol? Na pitanje šta je sve potrebno za pokretanje ličnog biznisa odgovarali su mnogi, ali po nama, čarobnu formulu predstavljaju znanje, samopouzdanje, ambicija i lična inicijativa.


Nego, hajde da stvari malo sagledamo iz ‘’domaćeg’’ ugla, i osvrnemo se na stanje na novosadskom Univerzitetu. Projekat Space4Women ima za cilj da da edukuje, podstakne i ohrabri  studentkinje Univerziteta u Novom Sadu na lični i profesionalni razvoj i započinjanje sopstvenog biznisa, jer smatramo da se na našem Univerzitetu nalaze nepresušni resursi znanja i potencijala, što nam dokazuju i sledeće brojke…


Broj upisanih na osnovne i integrisane studije u 2017/2018. godini na Univerzitetu u Novom Sadu:


 • Poljoprivredni fakultet : ukupno 3134 od kojih je 1665 studentkinja (53,1%)

 • Filozofski fakultet : ukupno 3790 od kojih je 2917 studentkinja (76,9%)

 • Tehnološki fakultet : ukupno 1046 od kojih je 780 studentkinja (74,6%)

 • Pravni fakultet : ukupno 3615 od kojih je 2277 studentkinja (63%)

 • Medicinski fakultet : ukupno 4392 od kojih je 3195 studentkinja (72,7%)

 • Fakultet tehničkih nauka : ukupno 11.474 od kojih je 4210 studentkinja (36,7%)

 • Ekonomski fakultet : ukupno 3245 od kojih je 2206 studentkinja (68%)

 • Prirodno-matematički fakultet : ukupno 4435 od kojih je 2924 studentkinja (66%)

 • Akademija umetnosti : ukupno 710 od kojih je 367 studentkinja (51,7%)

 • Građevinski fakultet : ukupno 458 od kojih je 160 studentkinja (35%)

 • TF ‘’Mihajlo Pupin’’ : ukupno 1421 od kojih je 564 studentkinja (39,7%)

 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja : ukupno 1138 od kojih je 269 studentkinja (23,6%)

 • Pedagoški fakultet : ukupno 619 od kojih je 505 studentkinja (81,6%)

 • Učiteljski fakultet : ukupno 158 od kojih je 128 studentkinja (81%)


Na nivou Univerziteta, od ukupno 39.635 upisanih studenata, 22.167 su studentkinja, što čini 55,9 % od ukupnog broja.

Pored gore navedenih brojki, u 2017/2018. godini se upisalo i 1486 apsolvenata, od kojih 773 studentkinje (52%).