AKTUELNOSTI2018-11-08T16:03:58+00:00

sre14nov10:30sre12:00Tribina Zakoračimo u svet dobrih ideja #FilozofskiFakultet10:30 - 12:00 Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića br. 2

Opis događaja

Kreativni i poslovni potencijali koje u sebi krije žensko preduzetnišvo nisu u potpunosti iskorišćeni u većini zemalja. Ova tema je relativno nova, kako u svetu, tako i u Srbiji, i kao takva, nosi sa sobom brojne nepoznanice, ali i širok spektar mogućnosti. Moderno društvo koje sve više zahvataju promene u eri digitalizacije, novih tehnologija i novih načina poslovanja zahteva nove pristupe, kao i nove ideje. Mnogi danas imaju ideje ali i pitanja odnosno dileme koje se tiču njene realizacija. Većina mladih nema mnogo iskustva niti znaju kome da se obrate za savet. Kreativnost nažalost često nije dovoljna i na putu do uspeha potrebna su adekvatna znanja i veštine.

Iz tog razloga, u okviru projekta Space4Women se organizuju niz tribina o ženskom inovacionom preduzetništvu na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.  Učesnice su eksperti iz određenih oblasti kao i uspešne preduzetnice o čijem znanju i iskustvu će biti reči i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Mesto: Filozofski fakultet, Svečana sala (114/1)
Vreme: 14.novembar, od 10:30 do 12 časova
Učesnice:
Marijana Mišić-Andrić, preduzetnica i doktorantkinja Centra za rodne studije, Acimsi, UNS
Aleksandra Mirković, ko-autorka emineo-PLTT aplikacije

Vreme

(Sreda) 10:30 - 12:00

Lokacija

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

dr Zorana Đinđića br. 2

Organizator

Space4Womanoffice@space4women.rs Dr Ilije Đuričića 3, 21000 Novi Sad

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadudr Zorana Đinđića br. 2Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu fakultet je sa sedištem u Novom Sadu, prvi po redosledu osnivanja na istoimenom univerzitetu. Obuhvata 17 odseka. Biblioteka sa oko 250.000 knjiga predstavlja drugu po veličini biblioteku u Vojvodini.

sre14nov12:30sre14:30TRIBINA ZAKORAČIMO U SVET DOBRIH IDEJA #Poljoprivrednifakultet12:30 - 14:30 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 8

Opis događaja

Kreativni i poslovni potencijali koje u sebi krije žensko preduzetnišvo nisu u potpunosti iskorišćeni u većini zemalja. Ova tema je relativno nova, kako u svetu, tako i u Srbiji, i kao takva, nosi sa sobom brojne nepoznanice, ali i širok spektar mogućnosti. Moderno društvo koje sve više zahvataju promene u eri digitalizacije, novih tehnologija i novih načina poslovanja zahteva nove pristupe, kao i nove ideje. Mnogi danas imaju ideje ali i pitanja odnosno dileme koje se tiču njene realizacija. Većina mladih nema mnogo iskustva niti znaju kome da se obrate za savet. Kreativnost nažalost često nije dovoljna i na putu do uspeha potrebna su adekvatna znanja i veštine.

Iz tog razloga, u okviru projekta Space4Women se organizuju niz tribina o ženskom inovacionom preduzetništvu na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.  Učesnice su eksperti iz određenih oblasti kao i uspešne preduzetnice o čijem znanju i iskustvu će biti reči i na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Mesto: Poljoprivredni fakultet, svečana sala
Vreme: 14.novembar, od 12:30 do 14:30 časova
Učesnice:
Dr Sanja Brdar, Institut BioSens
Marijana Mišić Andrić, preduzetnica i doktorantkinja Centra za rodne studije, Acimsi,  UNS
Mladena Mikan, Omladinsko udruženje poljoprivrednika
Jelena Popović, Flekica , proizvodnja organske hrane

Vreme

(Sreda) 12:30 - 14:30

Lokacija

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 8

Organizator

Space4Womanoffice@space4women.rs Dr Ilije Đuričića 3, 21000 Novi Sad

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom SaduTrg Dositeja Obradovića 8Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i prenos stečenih znanja u privredu i društvo. Od osnivanja, 1954. godine Poljoprivredni fakultet je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu i njihovoj primeni u praksi. Tokom vremena Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i prema aktuelnim potrebama društva, razvijao studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i tehničke resurse.

sre14nov14:15sre16:15Tribina Zakoračimo u svet dobrih ideja #Fakultettehničkihnauka14:15 - 16:15 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6

Opis događaja

Kreativni i poslovni potencijali koje u sebi krije žensko preduzetnišvo nisu u potpunosti iskorišćeni u većini zemalja. Ova tema je relativno nova, kako u svetu, tako i u Srbiji, i kao takva, nosi sa sobom brojne nepoznanice, ali i širok spektar mogućnosti. Moderno društvo koje sve više zahvataju promene u eri digitalizacije, novih tehnologija i novih načina poslovanja zahteva nove pristupe, kao i nove ideje. Mnogi danas imaju ideje ali i pitanja odnosno dileme koje se tiču njene realizacija. Većina mladih nema mnogo iskustva niti znaju kome da se obrate za savet. Kreativnost nažalost često nije dovoljna i na putu do uspeha potrebna su adekvatna znanja i veštine.

Iz tog razloga, u okviru projekta Space4Women se organizuju niz tribina o ženskom inovacionom preduzetništvu na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.  Učesnice su eksperti iz određenih oblasti kao i uspešne preduzetnice o čijem znanju i iskustvu će biti reči i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Mesto: Fakultet tehničkih nauka, A3
Vreme: 14.novembar, od 14:15 do  16:15 časova
Učesnice:
Dragana Đermanović, preduzetnica, žena decenije u oblasti društvenih mreža i liderstva
Dunja Jovanić, autorka bloga Fashion Babe
Svetlana Mojić Džakula, vlasnica studija Salt & Water
Zorana Antonijević, savetnica za rodnu ravnopravnost Misija OSCE u Srbiji

Vreme

(Sreda) 14:15 - 16:15

Lokacija

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6

Organizator

Space4Womanoffice@space4women.rs Dr Ilije Đuričića 3, 21000 Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom SaduTrg Dositeja Obradovića 6Fakultet tehničkih nauka je visokoobrazovna ustanova smeštena u Novom Sadu i deo je Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je osnovan 18. maja 1960, a danas je sa 1.135 zaposlenih i preko 14.296 studenata jedan od najvećih fakulteta u regionu.

čet15nov13:00čet15:00TRIBINA ZAKORAČIMO U SVET DOBRIH IDEJA #PMF13:00 - 15:00 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Трг Доситеја Обрадовића 3

Opis događaja

Kreativni i poslovni potencijali koje u sebi krije žensko preduzetnišvo nisu u potpunosti iskorišćeni u većini zemalja. Ova tema je relativno nova, kako u svetu, tako i u Srbiji, i kao takva, nosi sa sobom brojne nepoznanice, ali i širok spektar mogućnosti. Moderno društvo koje sve više zahvataju promene u eri digitalizacije, novih tehnologija i novih načina poslovanja zahteva nove pristupe, kao i nove ideje. Mnogi danas imaju ideje ali i pitanja odnosno dileme koje se tiču njene realizacija. Većina mladih nema mnogo iskustva niti znaju kome da se obrate za savet. Kreativnost nažalost često nije dovoljna i na putu do uspeha potrebna su adekvatna znanja i veštine.

Iz tog razloga, u okviru projekta Space4Women se organizuju niz tribina o ženskom inovacionom preduzetništvu na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.  Učesnice su eksperti iz određenih oblasti kao i uspešne preduzetnice o čijem znanju i iskustvu će biti reči i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Mesto: Prirodno-matematički fakultet, Amfiteatar 1 (Mihajlo Pupin)
Vreme: 15.novembar, od 13 do 15 časova
Učesnici:
Marijana Mišić-Andrić, preduzetnica i doktorantkinja Centra za rodne studije, Acimsi, UNS
Martina Anđelković, vlasnica agencije Snajka de Madre
Nataša Jovičić, modna dizajnerka – brend “Lutkart”

Vreme

(četvrtak) 13:00 - 15:00

Lokacija

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Трг Доситеја Обрадовића 3

Organizator

Space4Womanoffice@space4women.rs Dr Ilije Đuričića 3, 21000 Novi Sad

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom SaduТрг Доситеја Обрадовића 3Prirodno-matematički fakultet je obrazovna i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine na pet departmana. Fakultet je osnovan 1969. godine, mada počeci bavljenja prirodnim i matematičkim naukama na ovim prostorima dosežu u mnogo dalju prošlost

čet15nov15:30čet17:00Tribina Zakoračimo u svet dobrih ideja #Tehnološkifakultet15:30 - 17:00 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Bulevar Cara Lazara 1, 21000, Novi Sad

Opis događaja

Kreativni i poslovni potencijali koje u sebi krije žensko preduzetnišvo nisu u potpunosti iskorišćeni u većini zemalja. Ova tema je relativno nova, kako u svetu, tako i u Srbiji, i kao takva, nosi sa sobom brojne nepoznanice, ali i širok spektar mogućnosti. Moderno društvo koje sve više zahvataju promene u eri digitalizacije, novih tehnologija i novih načina poslovanja zahteva nove pristupe, kao i nove ideje. Mnogi danas imaju ideje ali i pitanja odnosno dileme koje se tiču njene realizacija. Većina mladih nema mnogo iskustva niti znaju kome da se obrate za savet. Kreativnost nažalost često nije dovoljna i na putu do uspeha potrebna su adekvatna znanja i veštine.

Iz tog razloga, u okviru projekta Space4Women se organizuju niz tribina o ženskom inovacionom preduzetništvu na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.  Učesnice su eksperti iz određenih oblasti kao i uspešne preduzetnice o čijem znanju i iskustvu će biti reči i na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Mesto: Tehnološki fakultet, plava sala
Vreme: 15.novembar, od 15:30 do 17:00 časova
Učesnice:
Marijana Mišić-Andrić,  preduzetnica i doktorantkinja Centra za rodne studije, Acimsi,  UNS
Dr Zvonko Nježić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
Sanja Melkus i Violeta Ivković, Kompanija TruffTruff

Vreme

(četvrtak) 15:30 - 17:00

Lokacija

Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Bulevar Cara Lazara 1, 21000, Novi Sad

Organizator

Space4Womanoffice@space4women.rs Dr Ilije Đuričića 3, 21000 Novi Sad

Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom SaduBulevar Cara Lazara 1, 21000, Novi SadTehnološki fakultet u Novom Sadu osnovan je 1959. godine sa ciljem da pruža akademsko obrazovanje tehnološko-inženjerskom kadru u oblasti prehrambenog inženjerstva. Školske 1972/73. godine uvedeni su novi smerovi u oblasti hemijskog, naftno-petrohemijskog inženjerstva i materijala, a školske 1978/79. godine i u oblasti hemijsko-prerađivačkog i farmaceutskog inženjerstva.

X