BMC

U okviru projekta Space4Women, i prošle godine se održalo takmičenje za najbolju studentsku inovativnu ideju! Timovi koji su ušli u finale su imali priliku da kroz niz radionica i mentorskih sesija nauče nešto novo o svetu preduzetništva i svemu onome što ih čeka na razvojnom putu ka realizaciji njihovih ideja.

Predstavljamo vam i one najbolje! 🙂 Upoznajte pobednice – BMC!

1. Možete li ukratko da nam predstavite vašu ideju i tim koji stoji iza nje?

Naša ideja se zasniva na primeni tehnologije mikrokapsulacije u pesticidima, kojom se dobija biorazgradiva mikrokapsula u kojoj je izolovan pesticid. Na taj način se sprečavaju toksična isparenja i zapaljivost pesticida. Mikrokapsula služi za kontrolisano otpuštanje pesticida, zbog čega se produžava delovanje preparata, a time se smanjuje doza primene i broj tretiranja poljoprivrednih useva. Tako se dobija preparat koji ne ugrožava zdravlje ljudi i životnu sedinu, nije opasan za pčele, bezbedan je za skladištenje i transport.

Naš tim je multidisciplinaran i sastoji se od inženjera tehnologije i inženjera menadžmenta i inovacija, koga čine: Jelena Konstantinović, inženjer razvoja pesticida i doktorantkinja koja se bavi istraživanjima u oblasti mikrokapsulacije, Vesna Radovanović, inženjer tehnologije u privredi i doktorantkinja u oblasti biotehnologije, i Nevena Veličković, inženjer tehnologije i master inženjer inovacija. Timu se posle takmičenja pridružila i Valentina Radovanović, master inženjer menadžmenta.

2. Šta vas je inspirisalo na to da se prijavite na takmičenje Space4Women?

Inspirisala nas je želja da spojimo nauku sa privredom i napravimo preparat koji je inovativan i ekološki prihvatljiv, a kojim bismo ujedno i unapredili sredinu u kojoj živimo i rešili globalni problem nestašice hrane.

3. Kakvo je iskustvo bilo biti učesnik ovoga projekta i takmičenja?

U okviru projekta Space4Women, organizovane su brojne radionice i predavanja na kojima smo, uz stručnu mentorsku pomoć usavršavali veštine komunikacije, javnog nastupa i razvijanja biznis plana. Sam timski rad je doneo brojne izazove, što je doprinelo ličnom rastu i razvoju svakog od nas, ali i tima u celini. Poznanstvo sa stručnim ljudima iz oblasti preduzetništva, njihovi saveti, konstruktivne kritike, iskustva i druženje sa mladim ljudima sa sličnim interesovanjima učinili su učešće na ovom projektu i takmičenju za nas nezaboravnim i dragocenim životnim iskustvom koje nas je dodatno ohrabrilo na daljem putu u ostvarenju poslovnih snova.

4. Šta ste to sve novo naučili tokom projekta i koja znanja sada najviše cenite?

Ovladali smo veštinama uspešne komunikacije i javnog nastupa u poslovnom svetu, marketinškim, organizacionim i veštinama upravljanja vremenom. S obzirom na to da nam navedene veštine i znanja, koje su od izuzetnog značaja su u oblasti preduzetništva, nisu bile omogućene formalnim obrazovanjem, smatramo ih podjednako bitnim.

5. Šta biste poručili studentima novosadskog Univerziteta, kao i sledećoj generaciji Space4Women učesnika koji se zanimaju za svet preduzetništva?

Studentima novosadskog Univerziteta, kao i sledećoj generaciji Space4Women učesnika koji se zanimaju za svet preduzetništva poručile bismo da je projekat Space4Women sjajna prilika da kroz timski rad, razmenu iskustva i znanja sa drugim timovima i komunikaciju sa mentorima bolje upoznaju sebe i pokrenu svet novih mogućnosti.

PRIJAVI SE I TI