U subotu, 28. novembra i nedelju, 29. novembra, održan je drugi blok radionica za srednjoškolce koje se organizuju u okviru takmičenja za najbolju inovativnu ideju „Space4women 3.0: Galaksija novih ideja“.

Tema treće radionice je bila „Značaj marketing komunikacija i brendiranje“. Danas ljudi kažu: „ako nisi postavio sliku sa događaja na društvenim mrežama, kao da se nije ni desio“. Slična je situacija sa ulogom marketing komunikacija i strategijom brendiranja. Ova radionica pomaže u razvoju jasnog i konkretnog plana marketing komunikacija koje imaju dugoročne pozitivne efekte na kreiranje brenda. Poseban akcenat radionice je bio na podsticanju kreativnosti i strateškog razmišljanja u marketinškom kontekstu. Polaznici su ovladali osnovnim elementima u procesu brendiranja i razumeli značaj upravljanja korisničkim iskustvom. Tema četvrte radionice je bila “Kreiranje I važnost vizuelnog identiteta za uspešno poslovanje”. Vizuelni identitet predstavlja veoma bitan segment svakog poslovanja. Sastoji se iz različitih grafičkih i drugih elemenata koji oslikavaju zaštitni znak i vizuelni prikaz biznisa. Učesnici su u ovoj radionici imali prilike da se upoznaju sa osnovnim pravilima pri biranju boja, oblika, fontova i ostalih vizuelnih elemenata, kao i sa njihovim značenjem, unutar porcesa stvaranja ličnog pečata za ideje sa kojima su se prijavili. Takođe, bilo je govora i o nekim osnovnim alatima koji se mogu koristiti za brzo i lako kreiranje vizuelnih sadržaja, kao i kasnijem promovisanju istog.