U subotu, 12. decembra, i nedelju, 13. decembra, održan je treći blok radionica za studente koje se organizuju u okviru takmičenja za najbolju inovativnu ideju „Space4women 3.0: galaksija novih ideja“.

Tema pete radionice je bila „Timski rad“. Na radionici je bilo reči o tome šta je zapravo tim i kako on nastaje. Nakon pohađanja ove radionice učesnici će moći da objasne koncept tima, zbog čega se uvodi i koji su faktori potrebni da bi jedan tim bio uspešan. Trening je na interaktivan način omogućio sticanje znanja i unapredjenje veština u oblasti timskog rada. Tema šeste radionice je bila „Veštine prezentovanja i javni nastup”. Radionici je prethodilo uvodno predavanje na temu ELEVATOR PITCH-a. Uspešni preduzetnici u svetu se slažu da su prezentovanje i izlaganje biznis ideje veštine koje mogu da odluče da li će njihov biznis poduhvat biti uspešan ili ne. Dobra vest je da se mogu usavršiti. Realnost je da je pomoć mnogim talentovanim ljudima potrebna baš u ovoj oblasti. Radionica je bila fokusirana na praktične veštine potrebne za efektivnu prezentaciju biznis ideje. Tokom radionice, koja se oslanjala na iskustveno učenje, polaznici su imali priliku da prođu sve faze od pripeme do prezentacije i da dobiju  savete, tehnike i alate koji im mogu pomoći da postanu bolji u prezentacijama svojih ideja.

U takmičenju za najbolju inovativnu ideju “Space4women 3.0: galaksija novih ideja” učestvovala su 22 tima koje su činili studentkinje i studentI  Univerziteta u Novom Sadu.