PROJEKAT SPACE4WOMAN

Ima za cilj da promoviše koncept i potencijale inovacionog preduzetništva među ženskom studentskom populacijom i da edukuje, podstakne i ohrabri  studentkinje  Univerziteta u Novom Sadu na lični i profesionalni razvoj i započinjanje sopstvenog biznisa. Podaci istraživanja kod nas, kao i u drugim zemljama, pokazuju da su žene značajno manje zastupljene u preduzetništvu. To znači da u ovoj oblasti postoje naglašene rodne nejednakosti koje se moraju brže prevazilaziti budući da one znače gubitak za društvo usled ekonomskog neangažovanja obrazovnog i profesionalnog potencijala žena.

Na  Univerzitetu  u  Novom Sadu trenutno studira preko 20.000. studentkinja.  Nedavna studija sprovedena na Univerzitetu u Novom Sadu pokazala je da je većina studenata (83.1%), tokom studija,  razmišljala o pokretanju sopstvenog biznisa, ohrabrujuć podatak…ali, ipak tokom studija, većina promeni svoje mišljenje zbog nedostatka adekvatne podrške (prostor za rad, mentorske podrške, nedostatka praktičnih znanja, straha, uticaj okoline…).

Na Univerzitetu u Novom Sadu se nalaze nepresušni resursi znanja i potencijala, a ovaj projekat kroz svoje aktivnosti (organizaciju tribina, takmičenja, konferencije, snimanje filma, izradu publikacije, kreiranje portala) teži da razbije stereotipe koji su deo barijera koje sprečavaju mlade žene da preuzimaju inicijativu, razmišljaju kreativno i započnu sopstveni biznis.

ZNAČAJ PROJEKTA

Žene obavljaju 67% svetskog rada, zarađuju 10% svetskog dohotka i vlasnice su 1% svetskog imetka. Žensko preduzetništvo predstavlja bitan potencijal za razvoj ekonomije i ovakav projekat bi dugoročno trebao da utiče na smanjenje nezaposlenosti žena, osnivanje inovativnih kompanija od strane žena, i razvoj preduzetništva uopšte.

S obzirom na to da većina mladih imaju izgrađena predubeđenja koja su preuzeta iz porodice ili sredine u kojoj žive, dodatni podsticaj i pružanje podrške njihovim idejama i ukazivanje na veliki potencijal i mogućnosti koje imaju od velikog su značaja za kako njihov lični i profesionalni razvoj, tako i za unapređenje njihovog položaja u društvu.

Za žensko preduzetništvo  ključno je samopouzdanje, ambicija i lična inicijativa, za koju je preduslov osnaženost žena.

U tom smislu realizacija projekta Space4Women zapravo je društvena podrška ličnim inicijativama, podrška inovacijama i individualnosti mladih žena.

Učešćem u programu i promotivnim aktivnostima organizovanim u okviru projekta Space4Women mlade studentkinje će postati ambasadorke inovacionog preduzetništa ne samo među svojim kolegama, nego i u mestima iz kojih dolaze, širom Vojvodine i Republike Srbije.

CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj projekta je promocija i afirmacija ženskog inovacionog preduzetništva kao i razvoj održivog komunikacionog okvira koji će dugoročno doprineti promociji ženskog inovacionog preduzetništva i podsticanju preduzetničke inicijative kod ženske studentske populacije na Univerzitetu u Novom Sadu.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Promovisanje i afirmacija ženskog inovacionog preduzetništva kroz organizovanje tematskih tribina na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu;

  • Promovisanje i afirmacija ženskog inovacionog preduzetništva kroz razvoj platforme i štampanih i multimedijalnih sadržaja (portal „Space4Women“, publikacija „Space4Women“, dokumentarni film „Space4Women);

  • Organizovanje takmičenja “Space4Women”;

  • Realizacija programa obuke i mentorstva za minimum 10 odabranih timove sa inovativnim idejama;

  • Organizacija konferencije „Space4Women“.