TAKMIČENJE SPACE4WOMEN

Takmičenje se organizuje u okviru projekta Space4Women  koji je finansiran i podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, a koji realizuje Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa partnerskim organizacijama. Kroz ovaj projekat i takmičenje želimo da da pomognemo studentkinjama Univerziteta u Novom Sadu  da zakorače u svet preduzetništva i i istraju na svom putu uspeha.

Ko može da se prijavi?

Takmičenje Space4Women namenjeno je studentkinjama osnovnih, master ili doktorskih studija svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koje žele da preuzmu inicijativu, razmišljaju kreativno i zakorače u svet preduzetništva. Na takmičenje mogu da se prijave studentkinje koje imaju inovativnu ideju za razvoj novog ili  unapređenje postojećeg proizvoda odnosno usluge. Ideja može da se odnosi na bilo koju oblast (npr. kultura, ekologija, turizam, poljoprivreda, IKT, tehnologija i dr). Ideje se prijavljuju u timu koji treba da se sastoji od minimum 2, a maksimum 5 članica. Članice tima ne moraju biti sa istog fakulteta/departmana.

Zašto da prijavite ideju?

Mi verujemo da zajedničkim radom, razvojem i podrškom koju pružamo jedne drugima možemo mnogo toga promeniti. Kroz ovo takmičenje otvorićete vrata sveta preduzetništva i  imaćete priliku da steknete osnovne veštine i alate potrebne za dalji razvoj vaših ideja. Imaćete prilike da se upoznate sa uspešnim preduzetnicama, iskusnim mentorima i predavačima i drugim kreativnim timovima. Iskoristite inovativni potencijal koji proizilazi iz Vašeg najvrednijeg resursa, a to je znanje…Jer za dobre ideje uvek ima prostora 🙂

Koje su faze takmičenja?

I faza ? Prijava ideja do 18.11.2018. godine.

II faza ? Selekcija ideja do 22.11.2018. Odabrani timovi biće ovavešteni putem email-a.

III  faza ? Odabrani timovi će ući u proces mentorstva i obuke i učestvovaće u edukacijama koje će im pomoći da razrade svoje ideje i da se pripreme za završno takmičenje. Plan je da se obuke organizuju vikendom u periodu od 24.11. – 09.12. Tačno vreme će se definisati naknadno u dogovoru sa učesnicama. Planirano je da se održi minimum tri bloka obuka koje bi obuhvatile sledeće teme: razvoj biznis modela, istraživanje tržišta, digitalni marketing, zaštita intelektualne svojine, timski rad, javni nastup i priprema za predstavljanje ideje.

IV  faza ? Završna konferencija Space4Women koja će se organizovati na Univerzitetu u Novom Sadu 14.12.2018. godine a koja će okupiti poznate i uspešne žene iz Srbije i regiona. Članice timova će na završnoj konferenciji predstaviti svoje ideje pred stručnim žirijem koji će proglasiti pobedničke timove i dodeliti vredne nagrade.

Nagrade

Pobednički tim osvojiće nagradu u vrednosti od 2.000 eura, a pored glavne dodeliće se i druge vredne nagrade timovima koji osvoje II i III mesto.

Na koji način se vrši selekcija?

Nakon faze prijave ideja, selekcija i odabir predloženih ideja koje će ući u proces mentorstva i obuke i pripremu za finalno takmičenje vrši će se na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Originalnost i inovativnost ideje
  • Tržišni potencijal
  • Kvalitet prijave
  • Struktura tima

Na završnoj konferenciji Space4Women, gde će učesnice uživo predstavljati svoje ideje, žiri će vršiti ocenjivanje na osnovu više kriterijuma. Proces mentorstva i obuka će da vodi i priprema timove za što uspešnije predstavljanje svojih ideja.

Rok za slanje prijava

18.11.2018.

ROK ZA PRIJAVE JE ISTEKAO