TAKMIČENJE SPACE4WOMEN

ZAKORAČIMO U SVET NOVIH IDEJA

Takmičenje se organizuje u okviru projekta “Space4Women – Zakoračimo u svet novih ideja” koji je finansiran i podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Autonomne pokrajine Vojvodine, a koji realizuje Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa partnerskim organizacijama. Kroz ovaj projekat i takmičenje želimo da pomognemo studentkinjama Univerziteta u Novom Sadu da zakorače u svet preduzetništva i istraju na svom putu uspeha.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Takmičenje je namenjeno  studentkinjama osnovnih, master ili doktorskih studija svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koje žele da preuzmu inicijativu, razmišljaju kreativno i zakorače u svet preduzetništva. Na takmičenje mogu da se prijave studentkinje koje imaju inovativnu ideju za razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda odnosno usluge. Ideja može da se odnosi na bilo koju oblast (npr. kultura, ekologija, turizam, poljoprivreda, IKT, tehnologija i dr). Ideje se prijavljuju u timu koji treba da se sastoji od minimum 2, a maksimum 5 članova. Članovi tima ne moraju biti sa istog fakulteta/departmana i timovi mogu biti mešoviti (da ga čine studenti i studentkinje) s tim da tim lider mora da bude studentkinja.

ZAŠTO DA PRIJAVITE IDEJU?

Mi verujemo da zajedničkim radom, razvojem i podrškom koju pružamo jedne drugima možemo mnogo toga promeniti. Kroz ovo takmičenje otvorićete vrata sveta preduzetništva i  imaćete priliku da steknete osnovne veštine i alate potrebne za dalji razvoj vaših ideja. Imaćete prilike da se upoznate sa uspešnim preduzetnicama, iskusnim mentorima i predavačima i drugim kreativnim timovima. Iskoristite inovativni potencijal koji proizilazi iz Vašeg najvrednijeg resursa, a to je znanje…Zakoračimo zajedno u svet novih ideja🙂

FAZE TAKMIČENJA

I faza Prijava ideja do 5.11.2019. godine.

II faza Selekcija ideja do 7.11.2019. Odabrani timovi biće obavešteni putem email-a.

III faza  Odabrani timovi će ući u proces mentorstva i obuke i učestvovaće u edukacijama koje će im pomoći da razrade svoje ideje i da se pripreme za završno takmičenje. Plan je da se obuke organizuju vikendom u period od 9.11.2019 – 24.11.2019. Tačno vreme će se definisati naknadno u dogovoru sa učesnicama. Planirano je da se održi minimum tri bloka obuka koje bi obuhvatile sledeće teme:

  • Razvoj biznis modela
  • Istraživanje tržišta
  • Digitalni marketing
  • Zaštita intelektualne svojine
  • Timski rad
  • Javni nastup i priprema za predstavljanje ideje.

IV faza Organizovanje finala takmičenja na Univerzitetu u Novom Sadu početkom decembra. Timoviće u finalu takmičenja predstaviti svoje ideje pred stručnim žirijem koji će proglasiti pobedničke timove i dodeliti vredne nagrade.

NAGRADE

Pobednički tim osvojiće nagradu u vrednosti od 2.000 eura, a pored glavne dodeliće se i druge vredne nagrade timovima koji osvoje II i III mesto.

NA KOJI NAČIN SE VRŠI SELEKCIJA?

Nakon faze prijave ideja, selekcija i odabir predloženih ideja koje će ući u proces mentorstva i obuke i pripremu za finalno takmičenje vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Originalnost i inovativnost ideje
  • Tržišni potencijal
  • Kvalitet prijave
  • Struktura tima

U okviru događaja finala takmičenja učesnice će uživo predstavljati svoje ideje, žiri će vršiti ocenjivanje na osnovu više kriterijuma. Proces mentorstva i obuka će da vodi i priprema timove za što uspešnije predstavljanje svojih ideja.

ROK ZA SLANJE PRIJAVA

5.11.2019. do 00:00h

PRIJAVE SU ZAVRŠENE