TAKMIČENJE SPACE4WOMEN 3.0

GALAKSIJA NOVIH IDEJA

Takmičenje se organizuje u okviru projekta “Space4Women: 3.0” koji je finansiran i podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, a koji realizuje Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa partnerskim organizacijama.

Kroz ovaj projekat i takmičenje želimo da pomognemo učenicama srednjih škola u Novom Sadu da zakorače u svet preduzetništva i istraju na svom putu uspeha.

Usled epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19, a radi sigurnosti i bezbednosti učesnika i organizatora projekta, takmičenje će se ove godine održati u virtuelnom okruženju. Obuke i mentorske sesije će se realizovati u potpunosti online, primenom specijalno kreirane edukativne platforme, u saradnji sa stručnim saradnicima i mentorima.

Format finala takmičenja (online/u fizičkom okruženju) biće definisan u skladu sa epidemiološkom situacijom, i preporukama nadležnih tela Republike Srbije.

Epidemiološka situacija neće uticati na kvalitet takmičenja, i sve aktivnosti biće organizovane tako da učesnici mogu lako da pristupe edukativnim sadržajima i steknu potrebna znanja i veštine iz oblasti preduzetništa koje će moći dalje da primenjuju u svom ličnom i profesionalnom razvoju.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Takmičenje je namenjeno učenicama srednjih škola u Novom Sadu koje žele da preuzmu inicijativu, razmišljaju kreativno i zakorače u svet preduzetništva.

Na takmičenje mogu da se prijave učenice koje imaju inovativnu ideju za razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda odnosno usluge. Ideja može da se odnosi na bilo koju oblast (npr. kultura, ekologija, turizam, poljoprivreda, IKT, tehnologija, marketing, umetnost i dr). Ideje se prijavljuju u timu koji treba da se sastoji od minimum 2, a maksimum 5 članova. Članovi tima ne moraju biti sa iste godine ili usmerenja i timovi mogu biti mešoviti (da ga čine učenice i učenici) s tim da tim lider odnosno inicijatorka ideje mora da bude učenica.

ZAŠTO DA PRIJAVITE IDEJU?

Mi verujemo da zajedničkim radom, razvojem i podrškom koju pružamo jedne drugima možemo mnogo toga promeniti. Kroz ovo takmičenje otvorićete vrata sveta preduzetništva i imaćete priliku da steknete osnovne veštine i alate potrebne za dalji razvoj vaših ideja. Imaćete prilike da se upoznate sa uspešnim preduzetnicama, iskusnim mentorima i predavačima i drugim kreativnim timovima.

Zato ZAKORAČITE ZAJEDNO SA NAMA U GALAKSIJU NOVIH IDEJA i iskoristite inovativni potencijal koji proizilazi iz vašeg najvrednijeg resursa, a to je znanje!

NA KOJI NAČIN SE VRŠI SELEKCIJA?

Nakon faze prijave ideja, selekcija i odabir predloženih ideja koje će ući u proces mentorstva i obuke i pripremu za finalno takmičenje vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Originalnost i inovativnost ideje
  • Rešavanje realnog problema
  • Kvalitet prijave

FAZE TAKMIČENJA

I faza   Prijava ideja do 10.11.2020. godine.

II faza  Selekcija ideja do 15.11.2020. Odabrani timovi biće obavešteni putem email-a.

III faza  Odabrani timovi će ući u proces mentorstva i obuke i učestvovaće u edukacijama koje će im pomoći da razrade svoje ideje i da se pripreme za finalno takmičenje. Obuke će se organizovati u virtuelnom okruženju (onlajn) putem specijalno dizajnirane platforme u periodu od 20.11.2020. – 15.12.2020.

Raspored obuka će se definisati naknadno u dogovoru sa učesnicama. Planirano je da se održi minimum tri bloka obuka koje bi obuhvatile sledeće teme:

  • Razvoj biznis modela
  • Istraživanje tržišta
  • Idealna “Customer persona”
  • Digitalni marketing i kreiranje vizuelnog identiteta
  • Timski rad
  • Javni nastup i priprema za predstavljanje ideje.

IV faza Organizovanje finala takmičenja u drugoj polovini decembra. Timovi će u finalu takmičenja predstaviti svoje ideje pred stručnim žirijem koji će proglasiti pobedničke timove i dodeliti vredne nagrade. Planirano je da se takmičenje realizuje u prostorijama Univerziteta u Novom Sadu.

***Ukoliko ne budu postojali uslovi za organizovanje finala takmičenja u fizičkom prostoru, finale takmičenja biće održano u virtuelnom okruženju.

NAGRADE

Pobednički tim osvojiće nagradu u vrednosti od 500 eura, a pored glavne dodeliće se i druge vredne nagrade timovima koji osvoje II i III mesto.

ROK ZA SLANJE PRIJAVA
10.11.2020. do 23:59h

PRIJAVE SU ZATVORENE